Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Adwentowy Koncert Charytatywny pod patronatem Stowarzyszenia Francja-Polska, 14 grudnia 2013, Pałac Staszica

20 grudnia 2013

14 grudnia w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się doroczny Adwentowy Koncert Charytatywny. Organizatorami koncertu są Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko przy Fundacji im. Stefana Batorego i Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Stowarzyszenie Francja-Polska po raz kolejny objęło patronat nad koncertem.