Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Debata Witucki/Lang/Eichelberger “Żadna chwila nie jest zwykła”, 22 czerwca 2016, kino Atlantic Warszawa

1 lipca 2016