Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (OIF) powstała w 1970 roku w celu zinstytucjonalizowania współpracy państw, które łączą więzy językowe, kulturowe lub historyczne z Francją, a także takie wartości jak pokój międzynarodowy, demokratyczne rządy czy ochrona środowiska. Najwyższą władzą Organizacji jest szczyt przywódców państw członkowskich zwoływany co 2 lata, z których ostatni odbył się w październiku 2012 r. w Demokratycznej Republice Kongo. Bieżącą działalnością Organizacji zarządza Sekretariat Generalny z siedzibą w Paryżu. Aktualnie do Organizacji należy 88 państw o statusie członków lub obserwatorów, w których zamieszkuje łącznie 890 milionów ludzi.

Polska złożyła wniosek o przyjęcie do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii w 1995 r., m.in. ze względu na związki formalne z Francją w czasach napoleońskich. Status członka-obserwatora i tym samym prawo uczestniczenia w działalności Organizacji (w tym startu w Igrzyskach Frankofonii) Polska uzyskała zaś w 1997 r.