Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Igrzyska Frankofonii

© logo Igrzysk Frankofonii

Igrzyska Frankofonii to jedna z 10 największych imprez sportowych na świecie. Wydarzenie przyciąga 4000 sportowców z 88 państw Międzynarodowej Organizacji Frankofonii i ponad 500 000 000 telewidzów. Gospodarzem najbliższych Igrzysk będzie Kinshasa, stolica Demokratycznej Republiki Konga. Naszym marzeniem są Igrzyska Frankofonii POLOGNE 2025!

HISTORIA IGRZYSK FRANKOFONII

Igrzyska Frankofonii zostały powołane do życia decyzją szczytu Międzynarodowej Organizacji Frankofonii w 1987 r. celem doprowadzenia do szlachetnej rywalizacji młodych obywateli. Głównym organizatorem Igrzysk jest Międzynarodowy Komitet Igrzysk Frankofonii z siedzibą w Paryżu, który działa w strukturze Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. Organami MKIF są Rada i Zarząd.

Chronologia Igrzysk i dotychczasowego udziału Polskiej Reprezentacji wygląda następująco:

 1. 8-22 lipca 1989 r., Casablanca (Maroko);
 2. 5-13 lipca 1994 r., Paryż (Francja);
 3. 27 sierpnia – 6 września 1997 r., Antananarywa (Madagaskar) – brak medali, ex aequo 24. miejsce w klasyfikacji;
 4. 14-24 lipca 2001 r., Ottawa (Kanada) – Polacy zdobyli 21 medali (10 złotych, 4 srebrne, 7 brązowych), 4. miejsce w klasyfikacji oraz 4 rekordy Igrzysk tj. Aleksandra Pielużek / Grażyna Prokopek / Aneta Lemiesz / Małgorzata Pskit w biegu sztafetowym 4×400 m (3:28:97), Krystyna Zabawska-Danilczyk w pchnięcie kulą (18,25m) Szymon Ziółkowski w rzucie młotem (79,89 m) oraz Monika Pyrek w skoku o tyczce (4,30 m), przy czym pierwsze trzy są nadal aktualne;
 5. 7-17 grudnia 2005 r., Niamey (Niger) – bez udziału Polaków;
 6. 27 września – 6 października 2009 r., Beirut (Liban) – bez udziału Polaków.

VII. IGRZYSKA FRANKOFONII – NICEA 2013

© logo VII Igrzysk Frankofonii „Nicea 2013”

W uznaniu działań na rzecz Igrzysk Frankofonii, Stowarzyszenie Francja-Polska uzyskało w październiku 2012 r. status oficjalnego promotora, zarówno od Międzynarodowego Komitetu Igrzysk Frankofonii z siedzibą w Paryżu jak i od Komitetu Organizacyjnego VII Igrzysk Frankofonii z siedzibą w Nicei.

W listopadzie 2010 r. Stowarzyszenie Francja-Polska wyszło z inicjatywą powrotu Polski na Igrzyska Frankofonii. Jesienią 2011 r. Minister Sportu i Turystyki podjęła stosowną decyzję, która zaowodowała formalnym zgłoszenie udziału Reprezentacji Narodowej w Igrzyskach.

VII. Igrzyska odbyły się w terminie 6-15 września 2013 r. w Nicei (Francja). Podczas VII Igrzysk rozgrywane są zawody w 9 dyscyplinach sportowych (lekka atletyka, lekka atletyka niepełnosprawnych, judo, kolarstwo szosowe, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, zapasy w stylu wolnym raz i zapasy w stylu afrykańskim) i 9 dyscyplinach artystycznych (malarstwo i rzeźba, sztuka recytatorska, taniec, piosenka, fotografia, sztuka uliczna i cyrkowa, literatura, twórczość proekologiczna oraz twórczość informatyczna). Zmagania na wszystkich arenach i scenach, oglądało łącznie dziesiątki tysięcy widzów i dziesiątki milionów telewidzów.

Polacy zdobyli w Nicei 27 medali (10 złotych, 4 srebrne, 13 brązowych) i tym samym 3. miejsce w klasyfikacji przy 54 startujących ekipach narodowych (liczących łącznie prawie 3 tysiące zawodników). Nasi sportowcy ustanowili 4 rekordy Igrzysk: Anita Włodarczyk w rzucie młotem (75,62 m), Anna Jagaciak w skoku w dal (6,68 m), Łukasz Grzeszczuk w rzucie oszczepem (78,62 m) oraz Tomasz Majewski w pchnięciu kulą (20,18 m).

Pełne wyniki VII Igrzysk Frankofonii Nicea 2013

Wycinki prasowe na temat udziału polskiej reprezentacji w Igrzyskach Nicea 2013

VIII. IGRZYSKA FRANKOFONII ABIDŻAN 2017

© logo VIII Igrzysk Frankofonii „Abidżan 2017”

Od początku istnienia Igrzysk Frankofonii, ich gospodarzem są na przemian państwa z „północy” i „południa” globu, rozumiane nie tylko geograficznie. Dlatego VIII Igrzyska Frankofonii odbyły się w 2017r. w Abidżanie – największym mieście i byłej stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej.

W listopadzie 2013 r., w uznaniu dotychczasowej działalności, Komitet Organizacyjny VIII Igrzysk Frankofonii na Wybrzeżu Kości Słoniowej przyznał Stowarzyszeniu Francja-Polska status oficjalnego promotora imprezy.

IX. IGRZYSKA FRANKOFONII – KINSHASA 2021

W listopadzie 2012r. Stowarzyszenie Francja-Polska złożyło oficjalną propozycję, aby zgłosić kandydaturę Warszawy jako miasta-gospodarza IX Igrzysk Frankofonii w 2021 r. Propozycja ta uzyskała poparcie:

 • władz centralnych – Ministra Gospodarki
 • władz regionalnych, w tym Wojewody Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy, Zarządu Województwa Mazowieckiego,
 • wszystkich związków sportowych reprezentujących dyscypliny, które były rozgrywane podczas VII Igrzysk – Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Judo, Polskiego Związku Kolarskiego, Polskiego Związku Koszykówki, Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Związku Zapaśniczego, Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych,
 •  przedstawicieli branży turystycznej – Polskiej Organizacji Turystycznej, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Polskiej Izby Turystyki, Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, Fundacji “Warsaw Destination Alliance”, Warszawskiej Izby Turystyki;
 • przedstawicieli branży transportu osobowego: Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, Zrzeszenia Agentów IATA(Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych) w Polsce;
 • reprezentantów biznesu – Krajowej Izby Gospodarczej, Pracodawców RP, Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Ostatecznie polska kandydatura nie została zgłoszona. IX Igrzyska Frankofonii odbędą się w 2021 roku w Demokratycznej Republice Konga.

X. IGRZYSKA FRANKOFONII – POLOGNE 2025?

© logo projektu Polska / Pologne 2025

Naszym marzeniem jest, aby kolejne Igrzyska Frankofonii odbyły się w 2025 r. Polsce.

Igrzyska stanowiłyby znakomite narzędzie promocji w 77 krajach świata, nie tylko wobec turystów. Byłaby to szansa dla Polski na zaprezentowanie się jako godnego zaufania partnera do współpracy we wszystkich dziedzinach. Przy czym należy mieć na uwadze, że zasięg promocji objąłby terytorialnie innych odbiorców niż przy innych dużych imprezach organizowanych w Polsce, takich jak Euro2012 czy Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2022r.