Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Panel AFP na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju, 5 września 2012: “Jak móc dłużej i lepiej? – dlaczego i jak dbać o work/life balance w perspektywie pracy do 67 roku życia?”

13 września 2012