Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Promocja książki Małgorzaty Molędy-Zdziech “Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, 26/06, PKiN w Wwie

3 lipca 2013