Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. 9 maja. Rezydencja Ambasadora Francji

12 maja 2014