Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Adam Sankowski, Prezes PIPUiF, Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2007

7 lutego 2008

Kalendarium

lipiec 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sierpień 2024
MTWTFSS
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
wrzesień 2024
MTWTFSS
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Data wydarzenia: 25 lipca 2024 00:00Kategorie:

Po raz szósty z rzędu „Gazeta Ubezpieczeniowa”, reprezentowana przez Kapitułę, nadała tytuł: Człowiek Roku Ubezpieczeń. W 2007 r. został nim Adam Sankowski, Prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Po raz szósty z rzędu „Gazeta Ubezpieczeniowa”, reprezentowana przez Kapitułę, nadała tytuł: Człowiek Roku Ubezpieczeń. W 2007 r. został nim Adam Sankowski, Prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Kapituła Nagrody w składzie:
1. dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka, redaktor naczelna, wydawca „Gazety Ubezpieczeniowej”,
2. dr Stanisław Rogowski, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2002
3. prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2003.
4. Tomasz Mintoft-Czyż, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2004
5. prof. Tadeusz Szumlicz, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2005
6. Franz Fuchs, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2006.

nadała ten tytuł w uznaniu za:
„Wielki, osobisty wkład w rozwój polskiego rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym szczególnie stworzenie Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, która znacząco przyczyniła się do integracji środowiska, wzrostu jego świadomości, edukacji i etyki zawodowej oraz za styl działania: elegancję, uśmiech i klasę”.

W roku bieżącym nagroda – portret akrylowy pędzla artysty plastyka Alfreda Wysockiego – została wręczona w salach Galerii ZADRA przy Al. Andersa 29 w Warszawie. Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt prominentnych osób z sektora ubezpieczeniowego, w tym liczni prezesi towarzystw ubezpieczeniowych i agencji pośrednictwa. Laureat otrzymał listy gratulacyjne m.in. od: Katarzyny Zajdel-Kurowskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Stanisława Kluzy, przewodniczącego KNF, Tomasza Mintofta-Czyża, prezesa PIU, Haliny Olendzkiej, Rzecznika Ubezpieczonych, Aleksandra Daszewskiego, Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Małgorzaty Kaniewskiej, prezesa zarządu Izby Brokerów, Adama Kęsika, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz prof. dr hab. Jana Monkiewicza, dyrektora programowego Geneva Association Internationale pour L’Etude de l’Economie de l’Assurance.
Przepiękne kwiaty i gratulacje laureat otrzymał od Stowarzyszenia Brokerów. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotografii artystycznej Bożeny M. Dołęgowskiej-Wysockiej.

http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25072&Itemid=174