Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Nowy etap współpracy SGH-HEC

6 kwietnia 2006

Kalendarium

czerwiec 2024
MTWTFSS
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
lipiec 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sierpień 2024
MTWTFSS
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Data wydarzenia: 13 czerwca 2024 00:00Kategorie:

Nowy etap współpracy SGH z Le Groupe HEC – MASTER INTERNATIONAL DE MANAGEMENT ET D’ECONOMIE

W dniu 28 lutego 2005 na tradycyjnej dorocznej uroczystości rozdania dyplomów i inauguracji X edycji polsko-francuskich studiów Master de Management Economique Europeen – Zarządzanie Gospodarką Europejską, świętowaliśmy 10-lecie współpracy SGH z Le Groupe HEC. Święto to było też okazją do podsumowania i oceny efektów współpracy partnerów, a zarazem impulsem do wypracowania kierunków jej dalszej kontynuacji. Podstawowym efektem tej oceny była zmiana zawartości i tytułu wspólnie realizowanego Programu. Partnerzy akademiccy uznali, iż na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki, w kształceniu kadr menedżerskich dla potrzeb przedsiębiorstw frankofońskich niezbędne jest położenie większego akcentu na postępującą internacjonalizację przedsiębiorstw, funkcjonujących na globalnych rynkach.
W efekcie podjętych wspólnie działań (przez SGH za porozumieniem z Le Groupe HEC) Senat SGH w dn. 18 X 2005 zaakceptował aneks do umowy z dn. 28 IV 1994r na podstawie którego wprowadzono nową nazwę polsko-francuskiego studium poczynając od XI edycji 2006/2007 – Master International de Management et d’Economie.

Znowelizowany program Studium zawiera 60 godzin więcej zajęć z zakresu biznesu międzynarodowego, międzynarodowych rynków finansowych oraz logistyki międzynarodowej. Słuchacze w ramach wzbogaconego programu (260 godzin zajęć) poznają najbardziej istotne aspekty zarządzania przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynkach międzynarodowych przygotowując się do pełnienia ról menedżerów w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych.
Kapitał francuski lokując się w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych kolejny, szósty rok, od 2000 roku na pierwszym miejscu w Polsce, kreuje zapotrzebowanie na kadry menedżerskie z nowoczesną wiedzą, potrafiące sprostać wyzwaniom globalizacji i rozwoju w warunkach międzynarodowej konkurencji.
Obaj partnerzy w realizacji polsko-francuskiego Programu MASTER, dokładają starań aby zajęcia i stosowane metody nauczania dostarczały wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje słuchaczy, pragnących realizować w życiu zawodowym funkcje menedżerskie.

Program od ponad 10 lat ma swoje miejsce na rynku usług edukacyjnych .Systematyczne jego doskonalenie wynika z chęci coraz lepszego dostosowania zawartości Programu do potrzeb segmentu rynku pracy do którego trafiają absolwenci. Zakończona w dn. 2 marca br.
X edycja polsko-francuskiego Programu dostarczyła na rynek pracy, kolejną 36-osobową grupę absolwentów, których liczba po dziesięciu edycjach wynosi blisko 400. Warto wspomnieć, iż na bazie absolwentów I edycji tych studiów, już na przełomie 1995/1996 roku powstało Stowarzyszenie Absolwentów Studiów MASTER HEC/SGH ,przekształcone w 1999 roku w Stowarzyszenie Francja –Polska. Stowarzyszenie, w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Najważniejszymi akcentami obchodów była konferencja prasowa w dniu 10.02 i Francuski Bal z Pieprzykim w dniu 11.02.2006 w którym uczestniczyło ponad 200 osób (szersza informacja ze zdjęciami na www.afp.org.pl) Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność w wielu płaszczyznach, w tym wspiera absolwentów programów francuskojęzycznych w Polsce, a z okazji 10-lecia działalności przygotowuje specjalne wydanie Rocznika Absolwentów Studiów Francuskojęzycznych.

Program Master jest dobrze rozpoznawalny w świecie biznesu frankofońskiego. Mamy swoich partnerów strategicznych, którymi są od 2001 roku Renault Polska i MALMA S.A. Od początku funkcjonowania – od 1994 roku Program cieszy się Patronatem Ambasady Francji. Wspiera nas od lat Francuska Izba Handlowo-Przemysłowa. Coroczne Święto Programu jakim jest uroczystość rozdania dyplomów połączona z inauguracją nowej edycji to także okazja do spotkania z zaproszonymi partnerami, patronami i współpracownikami.

W uroczystości Programu w dn. 02.03.2006 wzięli udział oficjalni przedstawiciele:

 • Le Groupe HEC – prof. H-L VEDIE – Dyrektor Naukowy Programu MASTER
 • Ambasady Francji – prof. José Kobielski – attaché uniwersytecki
 • Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – Pani Magdalena Tran-Van – Dyrektor Generalny Izby
 • Stowarzyszenia Francja-Polska – p. Adam Sankowski – Prezes Stowarzyszenia
 • Renault Polska – p. Patrick Froidefond – Dyrektor Finansowy.

SGH reprezentował Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą prof. P.Płoszajski oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych – mgr Elżbieta Stokłuska-Fonberg.

W uroczystości wzięli licznie udział zaproszeni goście z SGH : w tym Prodziekan Studium Podstawowego prof..dr hab. Elżbieta Marciszewska, Prodziekani Studium Dyplomowego dr Joanna Marczakowska – Proczka i dr Ewa Taylor, Kanclerz – dr Piotr Wachowiak, Dyrektor Programu CEMBA – prof. Marcin K. Nowakowski, wykładowcy Programu Master, wreszcie absolwenci X kończącej i poprzednich edycji oraz słuchacze rozpoczynający XI edycję.

Cała uroczystość składała się więc z 4 odrębnych części:

 • wystąpień zaproszonych gości tj prof. J. Kobielskiego, Dyr. M.Tran-Van i Prezesa A.Sankowskiego,
 • wykładów prof. H-L Vedie i prof. P.Płoszajskiego,
 • rozdania nagród i dyplomów słuchaczom X edycji,
 • wręczenia indeksów słuchaczom XI edycji

W przemówieniach oficjalnych zaproszoni goście podkreślali znaczenie kształcenia kadr menedżerskich deklarując w imieniu instytucji, które reprezentowali, dalsze wsparcie dla jego coraz lepszego funkcjonowania.

Uroczystość uświetnili swoimi wykładami:

 • prof. H-L Vedie z HEC – który podsumował i ocenił funkcjonowanie gospodarki poszerzonej Unii Europejskiej i przedstawił perspektywy jej dalszego rozwoju
 • prof. P.Płoszajski z SGH, który zdobył słuchaczy dynamicznym i pasjonującym. wykładem zatytułowanym „Paradoksy w edukacji menedżerskiej”.

W części adresowanej do kończących edycję słuchaczy, dr Izabela Berkel złożyła wszystkim odbierającym dyplomy gratulacje oraz przedstawiła najlepszych słuchaczy, którym Partnerzy Programu ufundowali nagrody:

I nagrodę – Malma S.A. – dla P.Patrycji Kozery, najlepszej słuchaczki X edycji

II i III nagrodę – ufundowało Renault Polska Sp. z o.o. Nagrody rzeczowe przekazał pan Dyrektor P. Froidefond pani Sylwii Labe i panu Laurentowi le Bihan.

IV nagrodę ufundowała Ambasada Francji, toteż prof. Jose Kobielski wręczył ją p. Annie Narkiewicz – czwartej na liście rankingowej.

Wreszcie w imieniu Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Dyr. M. Tran-Van wręczyła p. Piotrowi Kroschelowi nagrodę za najlepszą pracę dyplomową.
Wszyscy słuchacze otrzymali dwa dyplomy: francuski Master Executive i polski dyplom studiów specjalnych oraz książki autorstwa prof. H-L Vecie „L’Europe a 25”.

Ostatnim członem uroczystości była inauguracja XI edycji polsko-francuskiego Programu Master International de Management et d’Economie. W tym roku indeksy z rąk prof. P.Płoszajskiego odebrała grupa 38 osób, w tym 10 z obywatelstwem zagranicznym (francuskim, belgijskim, algierskim i ukraińskim).
Uroczystość zakończyło zaproszenie na koktajl do Sali Kolumnowej, gdzie w sympatycznej atmosferze uczestnicy kontynuowali spotkanie do późnych godzin wieczornych.

Izabella Bergel