Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Podyplomowe Studium Rzecznictwa Interesów i Procesów Decyzyjnych

28 listopada 2006

Kalendarium

lipiec 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sierpień 2024
MTWTFSS
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
wrzesień 2024
MTWTFSS
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Data wydarzenia: 25 lipca 2024 00:00Kategorie:

Zapraszamy na studia podyplomowe w Collegium Civitas!

Program studiów podyplomowych

Podział studiów na bloki tematyczne

 1. Blok pierwszy
  MODELE, METODY I TECHNIKI RZECZNICTWA INTERESÓW I LOBBINGU NA ŚWIECIE
 2. Blok drugi
  LOBBING W POLSCE: TEORIA I PRAKTYKA
 3. Blok trzeci
  LOBBING W UNII EUROPEJSKIEJ: TEORIA I PRAKTYKA

Razem:

 • 90 godz. wykładów i seminariów (prowadzonych metodami interaktywnymi m.in. zawierającymi w sobie studia przypadków – case studies), w tym wykład inauguracyjny;
 • 30 godz. warsztatów (medialne, przygotowania kampanii i budowania strategii, pozyskiwania środków finansowych).

Słuchacze Studium otrzymują certyfikat ukończenia Podyplomowego Studium Rzecznictwa Interesów w Collegium Civitas.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

 • obecność – udział w zajęciach (lista)
 • zaliczenie testów po blokach tematycznych i testu praktycznego (zajęcia warsztatowe) oraz
 • przygotowanie pracy końcowej, będącej rekonstrukcją kampanii lobbingowej lub esejem na jeden z podanych wcześniej tematów.

Materiały dydaktyczne:

 • K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 (wyd. 2, uaktualnione)
 • W. Gasparski, Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003
 • M. Clamen, Sekrety lobbingu, Felberg SJA, Warszawa 2005
 • Czasopisma: „Decydent”, „Piar”

Zajęcia w Podyplomowym Studium Rzecznictwa Interesów i Procesów Decyzyjnych prowadzą min.:

prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński , rektor Collegium Civitas, pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN, były członek Rady Służby Cywilnej i Narodowej Rady Integracji Europejskiej;

prof. dr Jacek Saryusz-Wolski, dyrektor Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów w sprawach europejskich, od lipca 2004 r. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Były prorektor College of Europe w Natolinie, dyrektor Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego, szef doradców Premiera RP ds. integracji europejskiej i sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej;

dr hab. Krzysztof Jasiecki, autor opinii do rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej, autor lub współautor trzech książek: Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002), Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (wraz z M. Molędą-Zdziech i U. Kurczewską, 2000) oraz Młodzi liderzy zmian? Poglądy, postawy i opinie absolwentów Szkoły Liderów z lat 1994-1997 (z B. Post, 1999). Prowadzi wykłady w Collegium Civitas oraz m.in. w Podyplomowym Studium Public Relations ISNS UW/IFiS PAN, SGH, Centrum Europejskim UW, konsorcjum Wyższych Szkół Bankowych;

dr Małgorzata Molęda-Zdziech, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca Collegium Civitas; w latach 1996-2003 wykładowca w Programie Studiów Europejskich SGH-Sciences Po. Wspólnie z dr Kurczewską autorka książek: Lobbing w Unii Europejskiej (2002) oraz (wspólnie z K. Jasieckim) Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (2000, 2006);

dr Urszula Kurczewska , adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych w Szkole Głównej Handlowej, prowadzi wykłady z zakresu integracji europejskiej, lobbingu w Unii Europejskiej oraz w stosunkach międzynarodowych, nauk politycznych i socjologii komunikowania. Koordynator w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych: przygotowuje analizy i ekspertyzy z zakresu integracji europejskiej oraz lobbingu w Unii Europejskiej;

dr Rafał Trzaskowski, wykładowca CC i Centrum Natolińskiego, pracownik Parlamentu Europejskiego;

dr Bohdan Szklarski, wykładowca CC, specjalista ds. systemów politycznych i kultury politycznej, zwłaszcza amerykańskiej;

Jeremi Mordasewicz, ekspert gospodarczy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, wcześniej wiceprezes BCC;

Arkadiusz Protas, specjalista w zakresie teorii, praktyki i etyki lobbingu, otoczenia biznesu, spraw publicznych (w tym procesu legislacyjnego), praktyki polityki i marketingu politycznego. Szef działu Public Affairs w Profile PR. Autor kilkudziesięciu skutecznych kampanii lobbingowych. Prowadził sprawy z zakresu interwencji gospodarczych dla ponad 300 firm – członków BCC.
W latach 2000-2004 pełnił funkcje Dyrektora Biura Interwencji Business Centre Club, a od 2001 jest Członkiem Zarządu BCC. W latach 1997-2000 był Doradcą Politycznym Ministra Obrony Narodowej, a wcześniej, w latach 1992-1997 był asystentem poselskim Janusza Onyszkiewicza;

Warunki przyjęcia

O przyjęciu do Podyplomowego Studium Rzecznictwa Interesów i Procesów Decyzyjnych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zainteresowania kandydata, jej /jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki w Studium.

Wymagane dokumenty:

Przed rozmową kwalifikacyjną należy złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • cztery fotografie do legitymacji,
 • dowód wpłaty na konto uczelni opłaty kwalifikacyjnej (100 zł),
 • kserokopię awersu i rewersu dowodu osobistego,
 • podpisany wydruk formularza – wniosku

Dokumenty można składać w Biurze Rekrutacji do 10 stycznia 2007 r.
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, XII p.,
tel. (0 22) 656 71 87, 656 71 88, 656 71 89

pytania można również kierować pod adres: rekrutacja@collegium.edu.pl

Rodzaje i terminy opłat:
Opłatę jednorazową za rozmowę kwalifikacyjną w wysokości 100 zł należy wnieść przed rozmową kwalifikacyjną, dowód wpłaty należy przedstawić w Biurze Rekrutacji. Wysokość czesnego w całości za jeden semestr wynosi 1650 zł
Opłatę można wnieść w równych ratach: 4 x 415 zł za semestr.

Zapraszamy na stonę Collegium Civitas: www.civitas.pl