Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Zaproszenie na Śniadanie Biznesowe w ramach “Warszawskie Spotkania Firm”, 26 listopada 2008 roku.

20 listopada 2008

Kalendarium

lipiec 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sierpień 2024
MTWTFSS
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
wrzesień 2024
MTWTFSS
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Data wydarzenia: 25 lipca 2024 00:00Kategorie:

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym śniadaniu biznesowym w ramach “Warszawskich Spotkań Firm” pt.: „Pierwiastek ludzki w biznesie? Modele biznesowe a poszanowanie jednostki”

Wiele modeli ekonomicznych zawiera zasadniczą wadę: często koncentrują się wyłącznie na produkcji, popycie, cenach. Zwykle brak w nich miejsca na element ludzki.
Tymczasem, działalność gospodarcza nie jest moralnie neutralna. Łączy się zarówno z decyzjami organizacyjno-ekonomicznymi jak i wyborami etycznymi.
Jak efektywnie wykorzystywać kapitał ludzki w biznesie?

Aby poznać odpowiedź na to i inne pytania związane z zarządzaniem, spojrzeć na siebie przez okno JoHari by dowiedzieć się jak mogą Państwo być postrzegani przez swoich podwładnych, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym śniadaniu biznesowym w ramach « Warszawskich Spotkań Firm » pt.:

"Pierwiastek ludzki w biznesie?
Modele biznesowe a poszanowanie jednostki”

Spotkanie odbędzie się w środę 26 listopada 2008 r. o godz. 8.30 w siedzibie firmy Mazars, przy ul. Foksal 16 w Warszawie.

Tradycyjnie już debatę poprowadzą : Michel KIVIATKOWSKI – Partner Zarządzający i Prezes Mazars w Polsce oraz Daniel TEBOUL – Dyrektor firmy Cryptone. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na jęz. polski.
Naszym gościem specjalnym będzie tym razem:

Karolina DASZKIEWICZ

Jeżeli chcieliby Państwo wziąć udział w spotkaniu, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia: m.konowrocka@mazars.pl

Beaucoup de modèles économiques ont un défaut cardinal : ils se concentrent exclusivement sur la gestion de la production, de la demande, des prix. Il n’y a souvent pas de place pour l’élément humain. Cependant, l’activité économique n’est pas moralement neutre. Elle implique aussi bien des décisions organisationnelles et économiques que des choix éthiques.
Comment utiliser des ressources humaines dans les affaires de manière à la fois efficace et éthique ?

Afin de connaître la réponse à ces questions, regarder par la fenêtre de JoHari pour découvrir comment vous êtes perçus par vos collaborateurs, nous vous invitons à notre prochain petit déjeuner d’entreprise dans le cadre des „Rendez-vous Entreprise de Varsovie” qui sera l’occasion de discuter sur le thème:

 « La part de l’humain dans la vie des affaires ?
Modèles économiques et respect de l’individu »

La rencontre aura lieu le mercredi 26 novembre 2008 à 8h3o au siège de Mazars, 16, rue Foksal à Varsovie et sera animée d’une manière habituelle par Michel KIVIATKOWSKI – Associé Gérant de Mazars Pologne et Daniel TEBOUL – Directeur de l’agence de publicité Cryptone,
avec l’aimable participation de notre invitée spéciale:

Karolina DASZKIEWICZ-SCIBAK – psychologue, anthropologue, coach et expert dans le domaine de la culture organisationnelle

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence: m.konowrocka@mazars.pl.