Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Cele i działalność

Stowarzyszenie Francja-Polska rozwija się w oparciu o sukces Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Master HEC/SGH, określonego przez prof. Jana Krysińskiego (Rektor Politechniki Łódzkiej 2005-2008) w raporcie dla CNE jako “ewenement na skalę kraju”.

“Od początku sprzyjałem pomysłowi powołania Stowarzyszenia, starałem się wspierać jego inicjatywy i uczestniczyć, w miarę możliwości, w jego wydarzeniach.” Jean Caillot, Przewodniczący Forum Europejskich Izb Handlowych, 2001

Główną ideą rozszerzenia zakresu działalności było stworzenie silnego Stowarzyszenia, reprezentującego ponad 10.000 absolwentów wszystkich studiów i programów francuskojęzycznych w Polsce.

Obecnie naszymi członkami są absolwenci takich studiów jak: Copernic, Master Agroalimentaire IZMA/SGGW, Master en Management Economique Européen HEC/SGH, Master en Sciences de Gestion Approfondies HEC/PW, Master Banque et Finance Paris-Dauphine/SGH, Journalisme Européen, EDHEC/UMCS, Program Studiów Europejskich Sciences-Po/SGH.

Do Stowarzyszenia zapraszamy również absolwentów innych programów i studiów francuskojęzycznych.

Stowarzyszenie wyznaczyło sobie trzy główne cele

  • budowanie i pogłębianie relacji francusko-polskich w środowisku biznesowym, naukowym i instytucjonalnym;
  • promocja studiów francuskojęzycznych w Polsce i tworzenie pozytywnego wizerunku ich absolwentów;
  • integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez wspólne inicjatywy szkoleniowe, kulturalne i towarzyskie.