Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Spotkania Warszawskie

Od pierwszej edycji Spotkań Warszawskich (“Entretiens de Varsovie”) w 2013 roku,
Stowarzyszenie Francja-Polska co roku jest partnerem tego francusko-polskiego forum
organizowanego na Zamku Królewskim w Warszawie przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą.
Spotkania Warszawskie to cykl debat łączących przedstawicieli biznesu,
administracji, nauki i kultury, wzorujący się na prestiżowych “Les Entretiens de Royaumont”.

www.SpotkaniaWarszawskie.pl