Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Władze

  1. Walne Zgromadzenie Członków.
  2. Zarząd: Adam Sankowski, Jerzy Potocki, Małgorzata Molęda-Zdziech, Barbara Kucharczyk, Izolda Bokszczanin, Jacek Korbecki
  3. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński: Jadwiga Czartoryska, Klara Ramm, Andrzej Kręgielewski