Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

“Moje życie bez śmieci”

« Moje życie bez śmieci » odtwarza dzień po dniu eksperyment zero waste, do którego przystąpił mieszkaniec Paryża. 30-letni dziennikarz Donatien Lemaître postanawia prowadzić życie wolne od odpadów. Projekt, w którym towarzyszą mu żona i roczna córeczka, trwa sześć miesięcy. Ich cel: zmniejszenie ilości śmieci z 29,5 kg (średnia francuska dla 3 osób) do 1 kg tygodniowo. Codzienne perypetie składające się na to radykalne doświadczenie bohatera stanowią punkt wyjścia do dziennikarskiego śledztwa o odpadach i recyklingu. Napotkane problemy odsłaniają kulisy gospodarki odpadami. Autor uczy się od pracowników branży, ale także od tych, którzy tworzą alternatywne modele zarządzania odpadami w europejskich miastach, które osiągnęły najwyższy poziom zaawansowania na polu zero waste. Ten inspirujący, pełen sensu i humoru dokument chcemy pokazać w latach 2020-2021, wśród młodzieży w wieku 13-19 lat w szkołach w całej Polsce. Patronat honorowy nad projektem objęli Michał Kurtyka, Minister Klimatu i J.E. Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce.

Realizacja: D. Lemaître, D. Lachaud & J. Ceccaldi / Produkcja: Docside Production, Francja / Tłumaczenie: Katarzyna Udrycka