Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Frankofonia

Językiem francuskim, łącznie z 67 milionami Francuzów i Francuzek posługuje się dziś już ponad 300 mln frankofonów.
Liczba ta stale rośnie, głównie dzięki demografii w Afryce, w której 59% ludności mówi po francusku. Według prognoz w 2070 roku będzie już 477-747 milionów frankofonów, a francuski stanie się jednym z 3 najpowszechniejszych języków świata.

Międzynarodowa Organizacja FrankofoniiOrganisation Internationale de la Francophonie

Igrzyska FrankofoniiJeux de la Francophonie

Studia we Francji – Campus France

ESFAM – Frankofońska Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania