Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

XIII Mistrzostwa Gry w Kręgle Stowarzyszenia Francja-Polska, 9 stycznia 2016

12 stycznia 2016