Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Administracje publiczne w Europie

2 grudnia 2005

Kalendarium

wrzesień 2023
MTWTFSS
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
październik 2023
MTWTFSS
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
listopad 2023
MTWTFSS
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Data wydarzenia: 30 września 2023 00:00Kategorie:

Kolegium Ekonomiczno–Społeczne,
Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
oraz Stowarzyszenie „EUROPA” – Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe mają zaszczyt zaprosić na konferencję pod patronatem Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą SGH,
Prof. dr. hab. Piotra Płoszajskiego

ADMINISTRACJE PUBLICZNE W EUROPIE
– STAN OBECNY I WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN EUROPE
– ETAT PRESENT ET LES DEFIS DE L’AVENIR

Organizatorzy/Organisateurs:

Kolegium Ekonomiczno–Społeczne, Instytut Studiów Międzynarodowych, Centrum Rozwoju Programów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa i Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe).

College Economique et Social, l’Institut d’Etudes Internationales, Centre du Développement de la Coopération Internationale de Warsaw School of Economics (SGH) et l’Association Europa (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe).

Program konferencji
Programme de la conférence

Zaproszenie
Invitation