Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Sukces naszego partnera – Orbis podpisał polską Kartę Różnorodności

28 lutego 2012

Kalendarium

lipiec 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
sierpień 2024
MTWTFSS
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
wrzesień 2024
MTWTFSS
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Data wydarzenia: 20 lipca 2024 00:00Kategorie:

Grupa Hotelowa Orbis podpisuje polską wersję Karty Różnorodności i dzieli się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Dla Grupy Hotelowej Orbis i jej strategicznego inwestora, Grupy Accor, zobowiązanie do promowania różnorodności stanowi kluczowy aspekt działań kadry zarządczej najwyższego szczebla. Poszanowanie dla różnic pomiędzy ludźmi to jedna z najważniejszych wartości w codziennych relacjach z naszymi pracownikami, dostawcami i klientami.

Laurent Picheral, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Orbis, stwierdził:

Dla Orbisu różnorodność przekłada się na przewagę konkurencyjną i stanowi fundamentalną wartość w naszej codziennej działalności. Oprócz tego, że różnorodność pozostaje w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, sprowadza się ona po prostu do dawania swoim pracownikom szansy na rozwój i kształcenie zawodowe, przyjmując za kryterium wyłącznie ich umiejętności. Gdy w spółce panuje kultura poszanowania, różnorodność nabiera także aspektu handlowego. Otwartość oznacza, że jesteśmy w stanie łatwiej zrozumieć naszych klientów i wypracować rozwiązania spełniające wszystkie ich oczekiwania. Takie podejście plasuje nas o jeden krok przed konkurencją.”

Polityka zarządzania zasobami ludzkimi Grupy Hotelowej Orbis stanowi nieodłączny element strategii i rozwoju Grupy i opiera się na czterech słowach: profesjonalizm, mobilność, różnorodność i uznanie. Polityka równego traktowania i zarządzania różnorodnością sprzyja innowacyjności i rozwojowi organizacji jak też przynosi wymierne korzyści w dziale, hotelu jak i w skali całej spółki. W codziennej działalności, Grupa Hotelowa Orbis realizuje następujące programy:

– Orbis komunikuje na temat etyki i wzorów : w czerwcu 2011 r. została opublikowana polska wersja “Międzynarodowej karty różnorodności Accor”, która określa cztery priorytety na najbliższe 5 lat – różnorodność pochodzenia, równość płci, niepełnosprawność oraz różnorodność wiekowa. „Międzynarodowa karta różnorodności Accor”, u której źródeł leży poszanowanie dla różnic pomiędzy ludźmi, stanowi nienaruszalną podstawę w naszych codziennych relacjach z pracownikami, dostawcami i klientami. „Międzynarodowa karta różnorodności Accor” jest wprowadzana we wszystkich hotelach Grupy Orbis w Polsce jak też w Biurze Zarządu Spółki, by umożliwić każdemu pracownikowi Grupy Orbis występowanie w charakterze ambasadora różnorodności

Orbis popiera równość kobiet i mężczyzn oraz posiada wdrożony system raportowania : dbałość o pracowników stanowi podstawę polityki zarządzania zasobami ludzkimi Grupy Hotelowej Orbis. Niezależnie od monitorowania efektów działań ekip zarządzających, Orbis monitoruje swoje zespoły, by lepiej spełniać oczekiwania pracowników i określić obszary postępu jak np. równość płci, rozwój zawodowy, mobilność, różnorodność pokoleń. W Grupie Orbis 45% Dyrektorów hoteli to kobiety – jest to najwyższy i najlepszy wskaźnik w całej, ogólnoświatowej społeczności Accor.

Orbis posiada politykę zarządzania różnorodnością wiekową : Orbis opublikował opracowany z inicjatywy jej kluczowego inwestora, Grupy ACCOR, przewodnik „Promujmy różnorodność pokoleń”. Przeznaczony dla blisko 3,000 pracowników w Polsce przewodnik w lekki aczkolwiek jednoznaczny sposób przedstawia różnice pomiędzy pokoleniami i przyczynia się do budowania lepszych relacji pomiędzy pracownikami.

Orbis inwestuje w programy szkoleń gdzie co najmniej 20% pracowników to osoby w wieku 50+.

Orbis docenia młodych, utalentowanych pracowników poprzez “Accor Professional Challenge Awards”. Konkurs Professional Challenge jest organizowany co roku przez Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Accor i stanowi zachętę dla młodych pracowników Grupy Orbis, zarówno tych, którzy już znaleźli zatrudnienie w Grupie jak i odbywających praktyki, do rywalizacji w dwóch kategoriach wiekowych: 18 – 22 lata lub 23 – 26 lat. Po eliminacjach najpierw na szczeblu regionu a później kraju, zwycięzcy wybierani są przez jury, w skład którego wchodzą dyrektorzy hoteli i managerowie. Konkursy zawodowe odbywają się w 4 kategoriach – podstawowych obszarach działalności hotelarskiej: przyjęcie gościa, obsługa przy stole, sztuka kulinarna i obsługa w barze.

Orbis zainwestował w ambitny program rozwoju zawodowego i edukacji „Top Talent Hotel Management Program” opracowany przez Grupę Hotelową Orbis we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim co roku umożliwia młodym członkom kadry menadżerskiej z różnych krajów na poszerzenie swoich horyzontów zawodowych..

Orbis angażuje sie w pionierskie i innowacyjne projekty z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wspierające różnorodność w jej kontekście społecznym : “Spółdzielnia MaM” to projekt przygotowany z inicjatywy pracowników Orbis z myślą o przeciwdziałaniu wykluczeniu 15 młodych, samotnych mam znajdujących się na skraju marginalizacji. Beneficjentki projektu zdobyły nowe umiejętności, co umożliwiło ich włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Kobiety ręcznie wytwarzają i sprzedają produkty inspirowane polskim folklorem. Fundacja Accor wsparła ten projekt kwotą 41,000 euro.

Dowiedz się więcej czym jest Karta Różnorodności