Frankofonia, kultura, ekologia, technologia
Francophonie, culture, écologie, technologie
Stowarzyszenie Francja-Polska

Stowarzyszenie Absolwentów Studiów
Francuskojęzycznych w Polsce

Association France-Pologne

Association des Anciens Elèves
des Formations Francophones en Pologne

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Francja-Polska i spotkanie Wigilijne

18 grudnia 2003

Kalendarium

maj 2024
MTWTFSS
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
czerwiec 2024
MTWTFSS
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
lipiec 2024
MTWTFSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Data wydarzenia: 18 grudnia 2003Kategorie:

NULL

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego, Zgodnie ze statutowym obowiązkiem zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 18 grudnia 2003 w naszej siedzibie przy ul. Senatorskiej 38 (Instytut Francuski) o godz. 18.00. W przypadku braku kworum II termin jest wyznaczony na godz. 18.15 tego samego dnia w tym samym miejscu. Proszę zarezerwować sobie trochę więcej czasu – po Walnym Zgromadzeniu zaplanowane jest spotkanie Wigilijne. Planowany porządek zgromadzenia: Powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 1999-2003. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za okres 1999-2003. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres 1999-2003. Wybór Władz Stowarzyszenia. Dyskusja nad perspektywami rozwoju i zadaniami Stowarzyszenia. Uchwały i wolne wnioski. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Z pozdrowieniami Adam Sankowski Prezes Zarządu